English

Ege Kimya ve Egesil Kimya Şirketlerimiz ile Petrol-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi 26 Haziran 2019 tarihinde imzalanmıştır.

TİSTİS