English

Ege Kimya tüm kuruluş faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede Ege Kimya’nın faaliyetleri; ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sorumluluk anlayışı içinde yürütülmekte ve toplumu geliştirmek öncelikleri arasında yer almaktadır.

Sürdürülebilir büyüme ile yüksek kaliteli ve yaratıcı ürünler, çözümler ve hizmetler sunarak müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için temel değerlerimizin insan kaynaklarımız olduğuna inanırız.

İnsan hakları ve küresel ilkeler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz tüm ülkelerin yasalarına uygun olarak tüm çalışanlarımızın özlük haklarını tam olarak yerine getiririz.

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak için İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız kapsamında tüm faaliyetlerimizi yönlendiririz.

İnsancıl, cana yakın ve mütevazı yaklaşımımız ile çalışanların da birbirlerine karşı davranışlarını bu yönde teşvik ederiz.

Takım çalışmasını ve işbirliğini destekler; çalışkan, disiplinli, titiz ve sabırlı olmayı özendiririz.

Kurum içinde ve kurumsal olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde; çalışanlarımıza dürüst ve adil davranır, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

Çalışanlarımızın sağlıklarının korunması için faaliyetlerimiz kapsamında gereken tüm önlemleri alır, Sağlıklı Yaşam Programları gerçekleştirerek katılımlarını destekleriz.

Tüm faaliyetlerimizin Çevresel Gerekliliklerini, Çevre Politikamız kapsamında en üst düzeyde gerçekleştiririz. Çevresel konularda yasal yükümlülüklerin de üzerinde bir hassasiyet bilinci ile çalışmalarımızı yönlendiririz.

Çevresel etkilerin azaltılmasını, enerji ve doğal kaynakların Korunmasını; ürün ve proses tasarımlarımızda, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz ve sürdürülebilir bir dünya için en önemli görevlerimizden birisi olarak kabul ederiz.

Sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde; yukarıda belirtilen ilkelerimizin eksiksiz olarak uygulanması; tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve işbirliği içinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlardan beklentimiz ve öncelikli hedefimizdir.

Sosyal konularda farkındalığın arttırılmasını eğitim programlarımız ile destekleriz.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Kabul