English

EGECat® KobaltOkt promotörler, doymamış polyester reçinelerin (UPR) çapraz bağlanması için ve oda sıcaklığında peroksitlerin ayrışmasını hızlandırmak için kullanılır.

EGECat® KobaltNeo promotörleri, suda çözünebilirlik ve biyoyararlanım bakımından EGECat®KobaltOkt grubuna göre çok daha düşüktür.

EGECat® XB veya EGECat® XC, farklı tipte kobalt hızlandırıcılardır. Temel fark, kobalt aktivitesini artıran ve nihai uygulamada daha iyi ve açık bir renk veren sinerjik bir promoter içermesidir. Genel kullanım seviyeleri UPR'de metal bazında% 0,02 -0,05 arasındadır.

EGECat® Kobalt

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Kabul