English

EGE KİMYA, poliüretan endüstrisinde kullanılmak üzere çeşitli metal bazlı katalizörler sunmaktadır. Bu katalizörleri iki gruba ayırmak gerekirse; 

EGECat® 239 ve EGECat® 2269, dietilen glikol içerisinde potasyum asetat ve potasyum oktoat çözeltileridir. İzosiyanat trimerizasyon katalizörü olarak bilinen her iki katalizör, izosiyanürat reaksiyonunda çeşitli sert köpük uygulamalarında kullanılır.

Serinin diger ürünleri ise, CASE (Kaplamalar, Yapıştırıcılar, Contalar, Elastomerler), yüksek yoğunluklu köpükler, sprey, mikroselüler ve sert köpük gibi geniş uygulama alanlarındaki kullanımlarının yerini alacak şekilde tasarlanmıştır.

EGECat® DBTDL-S, Poliüretan uygulamaları arasında en yaygın kullanım alanına sahip kalay katalizörüdür. Hidroliz direnci diğer alternatif katalizörler ile karşılaştırıldığında daha düşüktür.

EGECat® Tin-S, özellikle poliüretan esnek köpük uygulamalarında yer alan yüksek jelleştirme etkisine sahip kalay katalizörüdür.

EGECat® Bismuth Octoate, Poliüretan uygulamalarında yer alan çevreci poliüretan jelleştirme katalizörüdür.

EGECat® Bismuth-S, genellikle kalay bazlı katalizörlere alternatif olarak  kullanılan yüksek jelleştirme etkisine sahip ve üretan bağı üzerinde kalay bazlı katalizörlerden daha seçici bir bizmut katalizördür. Vizkozite üzerinde kadameli olarak artış sağlar.

EGECat® Zinc-S, jelleşmeyi hızlandıran ve oda sıcaklığında sertleştirme esnasında kurutma özelliklerinin optimal kontrolünü sağlayan bir başka katalizördür. Son ağın modifikasyonunu gerçekleştiren çapraz bağlama katalizörüdür, yapışkan olmayan yüzey sağlar. Bizmut bazlı katalizörler ile sinerjik aktivite gösterir, solvent direncini ve film sertliğini artırır. DBTDL'e alternatif bir ürün olarak sunulmaktadır.

EGECat® Zircon-S, yüksek seçiciliğe sahiptir. DBTL’den daha az gaz çıkışı ve köpürme, daha uzun kap ömrü ve daha yüksek parlaklık gösterir. Çinko ve bizmut bazlı katalizörler ile sinerjik etki gösterir ve NCO / OH reaksiyonlarını destekler.

EGECat 8-S, Bi / Çinko karboksilatların birleşimidir. Verimli çarpraz bağlanma, yapışmayan yüzey, daha az hava kabarcığı daha az iğne delikleri, daha parlak ve daha uzun pot ömrü özellikleri için iyi bir denge sunar.

EGE Kimya müşteri tarafından arzu edilen farklı pot-life ve kürleme süreleri gibi performans profilleri  için tek veya kombine katalist sistemleri geliştirme potansiyeline sahiptir.

Poliüretan