English

EGE KİMYA, poliüretan endüstrisinde kullanılmak üzere çeşitli metal bazlı katalizörler sunmaktadır. Bu katalizörleri iki gruba ayırmak gerekirse, birinci grup PIR uygulamalarında kullanılan katalizörlerdir.

EGECat® 239 ve EGECat® 2269, dietilen glikol içerisinde potasyum asetat ve potasyum oktoat çözeltileridir. İzosiyanat trimerizasyon katalizörü olarak bilinen her iki katalizör, izosiyanürat reaksiyonunda çeşitli sert köpük uygulamalarında kullanılır.

Serinin diğer ürünleri ise, CASE (Kaplamalar, Yapıştırıcılar, mastikler, Elastomerler), yüksek yoğunluklu köpükler,  mikroselüler ve sert köpük gibi geniş uygulama alanlarındaki kullanımlarının yerini alacak şekilde tasarlanmıştır.

EGECat® Tin-S, özellikle poliüretan esnek köpük uygulamalarında yer alan yüksek jelleştirme etkisine sahip kalay katalizörüdür.

EGECat® Bismuth Octoate, Poliüretan uygulamalarında yer alan çevreci poliüretan jelleştirme katalizörüdür.

EGECat® Bismuth-S, genellikle kalay bazlı katalizörlere alternatif olarak  kullanılan yüksek jelleştirme etkisine sahip ve üretan bağı üzerinde kalay bazlı katalizörlerden daha seçici bir bizmut katalizördür. Viskozite üzerinde kademeli olarak artış sağlar.

EGECat® Zinc-S, jelleşmeyi hızlandıran ve oda sıcaklığında sertleştirme esnasında kurutma özelliklerinin en uygun kontrolünü sağlayan bir başka katalizördür. Son ağın modifikasyonunu gerçekleştiren çapraz bağlama katalizörüdür. Yapışkan olmayan yüzey sağlar. Kalay alternatifi katalist karışımlarında sinerjik etki göstererek solvent direncinde ve film sertliğinde iyileşme sağlar.

EGECat® Zircon-S, EGECat® 8-S ve  EGECat® Bismuth-S ürünleriyle birlikte ikincil katalizör olarak kullanılır. Daha uzun pot-life istenen ve gaz oluşumunun azaltılması istenen sistemlerde tercih edilir. Polieter polyol sistemlerinde kullanılması tercih edilmez.

EGECat 8-S, Bi / Çinko karboksilatların birleşimidir. Verimli çapraz bağlanma, yapışmayan yüzey, daha az hava kabarcığı daha az iğne delikleri, daha parlak ve daha uzun pot ömrü özellikleri için iyi bir denge sunar.

EGE Kimya müşteri tarafından arzu edilen farklı pot-life ve kürleşme süreleri gibi performans profilleri için tek veya kombine katalist sistemleri geliştirme potansiyeline sahiptir. 

EGECat