English

EGECat® BakırOkt ve EGECat® PotasyumOkt doymamış polyester reçine kürlenmesinde kobalt promotörler ile sinerjik olarak görev yapar. Kobaltın “pembeleşme” etkisini azaltırken, jel süresini, ekzotermik sıcaklığını, kür esnasında ulaştığı pik noktasını değiştirir. Her ikisi de kobalt hızlandırıcıları ile sinerjik etki göstermelerine rağmen, birincisi bir inhibitördür, ikincisi promotör olarak çalışır.

EGECat®İnhibitörler & Promotörler