English

Demir bazlı kurutucular, alifatik solventlerde çözünmüş olan 2-etil hegzanoik asitli metalik sabunların koyu kırmızı renkli çözeltileridir. Bu kurutucular, yüksek sıcaklıklarda üstün aktiviteye sahip olduklarından fırın kurumalı işlemlerde birincil kurutucu olarak kullanılırlar. Ürün koyu renkli olması nedeniyle, koyu renkli fırın sistemlerinde tercih edilir. Korozyon önleyici ve alüminyum boyalarda kurşuna alternatif olarak da kullanılırlar.

EGEDry® Demir