English

Kurşun bazlı kurutucular, sarı renkli yüksek viskoziteli, organik çözücü içeren sistemlerdir. Kurşun bazlı kurutucular, kaplanmış filmin tüm tabakalarında işlev gördüğü için dip kurutucu olarak adlandırılırlar. Filmin genel dayanımını ve esnekliğini arttırırlar. Su ve tuz direncini arttırması ile bilinirler. Kurşun bazlı kurutucular, kobalt ya da mangan ve çoğu zaman kalsiyum bazlı kurutucular ile birlikte çökelmeyi önlemek için kullanılırlar. Katı reçinenin 0.08%’i ile 0.6% aralığında kullanımı mevcuttur.

EGEDry® Kurşun