English

EgeLub

Kauçuk plakaların istiflenme esnasında birbirine yapışmasının engellenmesi için katı ve sıvı olarak iki farklı tipte üretilmektedir.

EGELub 103 (Sıvı)

EGELub BOS-S 2  (Toz)