English

Kompozit Hızlandırıcları, Destekleyicileri ve Geciktiricileri

EGECat kodlu kobalt bazlı metal karboksilatlar doymamış polyester reçine (UPR) sektöründe hızlandırıcı olarak kullanılmaktadır.

EGECat Prime kodlu polimerik kobalt sudaki düşük çözünürlüğü ve çevreci özelliğiyle doymamış polyester reçine (UPR) sektöründe hızlandırıcı olarak kullanılmaktadır.

 

EGECat kodlu potasyum bazlı metal karboksilatlar doymamış polyester reçine (UPR) sektöründe  destekleyici olarak kullanılmaktadır.

Kompozit Hızlandırıcıları, Destekleyicileri ve Geciktiricileri

Kompozit Hızlandırıcıları, Destekleyicileri ve Geciktiricileri

EGECat kodlu bakır bazlı metal karboksilatlar ise jelleşme-kürleşme (polimerizasyon) geciktiricisi olarak kullanılmaktadır.

Kobalt Oktoat

EGECat Prime

Potasyum Oktoat

Bakır Oktoat