English

mürekkep kurutucu

Sektörün gereksinimlerine yönelik olarak EGEDry kodlu kobalt ve mangan bazlı ürünlerimiz bulunmaktadır.

Kobalt Oktoat

Mangan Oktoat