English

EGELit® 1601

İnşaat sektöründe zemin yüzey sertleştirici olarak kullanılmaktadır.

 

Lityum Silikatlar
Lityum Silikat